Käit/Hooldus

Elektripaigaldise käidukorraldus on Eestis reglementeeritud seadme ohutuse seadusega ja peab vastama EVS-EN 50110 standardile või selle standardi nõuetega vastavuses olevatest dokumentidest. Käit on igapäevane elektripaigaldise kontroll, käitlemine ja hooldus, mille korrapärasuse ja nõuded paneb paika käidukava. Elektripaigaldise käidu teenus on mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kellel ei ole otstarbekas palgata elektripersonali. Nende jaoks on odavam ja kindlam käidukorraldus teenusena sisse osta ja anda sellega vastutus oma elektripaigaldise eest käidukorraldajale.

 

Enerel OÜ pakub:

 • Käidujuhtimine
  buildingsjpg
 • Elektripaigaldise viimine seadusega vastavusse
 • Elektripaigaldise korralised kontrolltoimingud
 • Elektripaigaldise kontrollil ilmnenud rikete kõrvaldamine
 • Elektripaigaldise kohta vastava dokumentatsiooni koostamine:
  • teostusjoonised, skeemid
  • käidukava, hoolduskava
  • päevikud, juhendid
 • Ööpäevaringne elektririkete kõrvaldamise teenus
 • Objektil vajalikud hooldus- ja remonttööde tegemine
 • Kliendi esindamine elektriala küsimustes
 • Kliendi personali elektriohutusalase instrueerimise korraldamine.